องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
check_circle No Gift Policy
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด


camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ 1 อปท. 1 สมุนไพร องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565
กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
กิจกรรมลงพื้นตรวจเยี่ยมคนพิการ
กิจกรรมลงพื้นตรวจเยี่ยมคนพิการ
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การซื้อขายคาร์บอนเครดิต poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประชาสัมพันธ์เส้นทางความสำเร็จโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
วันต่อต้านยาเสพติดโลก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประมาลภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
รายงานผล อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
รายงานผู้บริหารกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ภาพกิจกรรมสนับสนุนในการดูแลสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
บัญชีรายชื่อ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

chat_bubble ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายบูเกะตายี-ชลประทาน ม.1-ม.4 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชอแม-มือเน็ง ม.2 มะหุด ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์บ้านบลูกาสาแลแม ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
โครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บูดน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
โครงการขุดลอกและะวางท่อระบายน้ำคสล.ตำบลปะะโดและปานัน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
โครงการขุดลอกและะวางท่อระบายน้ำคสล.ตำบลปะะโดและปานัน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทล์ฯ สายซาเราะห์ มือเน็ง ประจำปีบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
โครงการบุกเบิกถนนลุกรังสายเปาะเต๊ะเลาะ-บูเกะแว ม.1 บูดน ประจำปีงบ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายฮาเซ็น วาหะ
นายก อบต.ปะโด
โทร : 08 5799 6606
นายฮาเซ็น วาหะ
นายก อบต.ปะโด
โทร : 08 5799 6606
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
folder ประกาศ อบต.ปะโด เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
public ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
image กิจกรรมการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
folder มาตรการระยะเร่งด่วน และ มาตรการระยะยาว

สถิติ sitemap
วันนี้ 111
เดือนนี้5,412
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,612
ทั้งหมด 145,863


play_arrow สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
25/09/2566
25/09/2566
กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566
กพส.
22/09/2566
25/09/2566
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กศ.
25/09/2566
25/09/2566
กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
สน.คท.
22/09/2566
25/09/2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
22/09/2566
25/09/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
07/09/2566
25/09/2566
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ