องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่2 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง grade
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา grade
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่1 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่2 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

chat_bubble ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายบูเกะตายี-ชลประทาน ม.1-ม.4 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชอแม-มือเน็ง ม.2 มะหุด ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์บ้านบลูกาสาแลแม ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file โครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บูดน ปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file โครงการขุดลอกและะวางท่อระบายน้ำคสล.ตำบลปะะโดและปานัน ปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศซื้อจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ2 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างสายบูเกะตายี ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศแผนจัดซื้อถุงยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศแผนซื้อจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม