องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่2
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่1
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่2
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

chat_bubble ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file โครงการบุกเบิกถนนลุกรังสายเปาะเต๊ะเลาะ-บูเกะแว ม.1 บูดน ประจำปีงบ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
insert_drive_file โครงการถนนบุกเบิกสายต้นปาล์ม-บาบอยา ม.2 ปานัน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
insert_drive_file จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
insert_drive_file ประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ สายดอโก๊ะ-น้ำใส ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสายข้างตชด. และก่อสร้างถนนลาดยางสายซาเราะห์มือแน็ง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์บ้านบลูกาสาแลแม
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายสะตาลูมุ และสายบูเกะตายีชลประทาน
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file โครงการบุกเบิกถนนลุกรังสายเปาะเต๊ะเลาะ-บูเกะแว ม.1 บูดน ประจำปีงบ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม