องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การซื้อขายคาร์บอนเครดิต poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เส้นทางความสำเร็จโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
find_in_page เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
photo วันต่อต้านยาเสพติดโลก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file ประมาลภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29

chat_bubble ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายบูเกะตายี-ชลประทาน ม.1-ม.4 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชอแม-มือเน็ง ม.2 มะหุด ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์บ้านบลูกาสาแลแม ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
insert_drive_file โครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บูดน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file โครงการขุดลอกและะวางท่อระบายน้ำคสล.ตำบลปะะโดและปานัน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศซื้อจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ2 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างสายบูเกะตายี ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศแผนจัดซื้อถุงยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศแผนซื้อจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม