องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนป้องกันการทุจริตให้ผู้บริหารทราบ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการปฏิบัติการตามแผนป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการปฏิบัติการตามแผนป้องกันทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศใช้แผนป้องทุจริต 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันทุจริต 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริต อบต.ปะโด 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริต 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1