องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
folder ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศซื้อจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ2 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างสายบูเกะตายี ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศแผนจัดซื้อถุงยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศแผนซื้อจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสายข้างตชด. และก่อสร้างถนนลาดยางสายซาเราะห์มือแน็ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์บ้านบลูกาสาแลแม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายสะตาลูมุ และสายบูเกะตายีชลประทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file โครงการบุกเบิกถนนลุกรังสายเปาะเต๊ะเลาะ-บูเกะแว ม.1 บูดน ประจำปีงบ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนพฤศจิกายน64-กุมภาพันธ์65) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนเมษายน-กันยายน 64)ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1