องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน อบต.ปะโด ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file แผ่นพับแยกขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file คู่มือคัดแยกขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
photo การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1