องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
folder หนังสือเชิญประชุม
insert_drive_file ส่งรายงานคณะกรรมการแปรญัตติ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file คณะกรรมการแปรญัตติ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file หนังสือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file หนังสือประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1