องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานสรุปผลข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ไดรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (มกราคม -มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ไดรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม -ธันวาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 2 ม.ค.- มี.ค. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
photo สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
photo รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 2 ม.ค.- มี.ค. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
photo รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
find_in_page สรุปรายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
find_in_page รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
photo รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
photo รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
photo รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file สรุปผลการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1