องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์การ อบต.ปะโด ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
find_in_page การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
photo โครงการส่งเสริมความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file กิจกรรมประเพณีของดีประจำตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file กิจกรรมอบรมและปฏิบัติโครงการอาบน้ำศพ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file กิจกรรมคัดแยกขยะ เพื่อโลกสีเขียว poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file กิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file ภาพประชุมสภา อบต.ปะโด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file ภาพกิจกรรมศึกษางานของ อบต.ปะโด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file กิจกรรมร่วมละศีลอด โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแม่บ้านตำบลปะโด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file กิจกรรมศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file กิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file กิจกรรมเดินรณรงค์ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file กิจกรรมชำระภาษีเคลื่อนที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file กิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1