องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ม.1 ตำบลปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 โทร.073-719826บริการข้อมูล
facebook
อบต.ปะโด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 6
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
photo โครงการส่งเสริมความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file กิจกรรมประเพณีของดีประจำตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file กิจกรรมอบรมและปฏิบัติโครงการอาบน้ำศพ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file กิจกรรมคัดแยกขยะ เพื่อโลกสีเขียว poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file กิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ภาพประชุมสภา อบต.ปะโด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ภาพกิจกรรมศึกษางานของ อบต.ปะโด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file กิจกรรมร่วมละศีลอด โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแม่บ้านตำบลปะโด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file กิจกรรมศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file กิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file กิจกรรมเดินรณรงค์ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file กิจกรรมชำระภาษีเคลื่อนที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file กิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุรพงศ์ จันทรัตน์)
ปลัด อบต. ปะโด
โทร : 081-0921672
(นายสุรพงศ์ จันทรัตน์)
ปลัด อบต. ปะโด
โทร : 081-0921672
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
folder ประกาศ อบต.หลุมข้าว เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
public ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
image กิจกรรมการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
folder มาตรการระยะเร่งด่วน และ มาตรการระยะยาว