องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
folder คำสั่งการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file คำสั่งแบ่งงานสำนักปลัด ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file คำสั่งแบ่งงานกองคลัง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file คำสั่งแบ่งงานกองช่าง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file คำสั่งแบ่งงานกองการศึกษา ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดหรือ ผอ.กอง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด อบต. ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file คำสั่งปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักหรือผอ.กอง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file คำสั่งปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกรักษาราชการและปฏิบัติราชการแทนนายก ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การมอบการตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
description รายงานผลการปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
description คำสั่งปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าสำนักปลัด ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
description คำสั่งปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงานของกองการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงานของกองช่าง ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงานของกองคลัง ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงานของสำนักปลัด ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดหรือผู้อำนวยการกองฯ ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด อบต. ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file คำสั่งนายก อบต.มอบอำนาจให้รองนายก อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1