องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
folder คำสั่งการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file คำสั่งแบ่งงานสำนักปลัด ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file คำสั่งแบ่งงานกองคลัง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file คำสั่งแบ่งงานกองช่าง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file คำสั่งแบ่งงานกองการศึกษา ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดหรือ ผอ.กอง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด อบต. ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file คำสั่งปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักหรือผอ.กอง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file คำสั่งปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกรักษาราชการและปฏิบัติราชการแทนนายก ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การมอบการตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
description รายงานผลการปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
description คำสั่งปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าสำนักปลัด ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
description คำสั่งปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงานของกองการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงานของกองช่าง ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงานของกองคลัง ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงานของสำนักปลัด ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดหรือผู้อำนวยการกองฯ ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด อบต. ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file คำสั่งนายก อบต.มอบอำนาจให้รองนายก อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1