องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file สถิติผู้มาใช้บริการ งานพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file สถิติผู้มาใช้บริการ งานพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 2 ม.ค. 66 - มี.ค.66 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file สถิติผู้มาใช้บริการ งานพัฒนาชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file สถิติผู้มาใช้บริการ งานพัฒนาชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file สถิติผู้มาใช้บริการ งานพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 1 ต.ค. 65-ธ.ค.65 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file สถิติผู้มาใช้บริการ งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำเดือน มกราคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ไตรมาสที่ 1 ต.ค.65-ธ.ค.65 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ไตรมาสที่ 4 ก.ค.65-ก.ย.65 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ไตรมาสที่ 3 เม.ย.65-มิ.ย.65 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
find_in_page ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2