messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
-
ปลัด อบต.ปะโด
นางสาวนุรฮายาตี กาเราะ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09 3780 9977
นางแวนะ เจะอุบง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 0714 0147
-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ