องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ม.1 ตำบลปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 โทร.073-719826

บริการข้อมูล
facebook
อบต.ปะโด
account_box สมาชิกสภา
นายดอหะ สาและ
ประธานสภา อบต.
โทร : 06 3634 1259
นายดอหะ สาและ
ประธานสภา อบต.
โทร : 06 3634 1259
นายซามีรี บาเหะ
รองประธานสภา อบต.
โทร : 084-8571188
นายซามีรี บาเหะ
รองประธานสภา อบต.
โทร : 084-8571188
นายมะการี ตีโด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
โทร : 088-3994776
นายมะการี ตีโด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1

โทร : 088-3994776
นายอับดุลการี เมาะเล็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
โทร : 087-2937100
นายอับดุลการี เมาะเล็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2

โทร : 087-2937100
นายดอรอหะ เจ๊ะเฮ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
โทร : 093-7194256
นายดอรอหะ เจ๊ะเฮ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3

โทร : 093-7194256
นายมะอูเซ็ง มะมิง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
โทร : 084-8554633
นายมะอูเซ็ง มะมิง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3

โทร : 084-8554633
นายอับดุลเลาะ หาแว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
โทร : 086-2928597
นายอับดุลเลาะ หาแว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4

โทร : 086-2928597
นายตูแวมะแอ หนิเตะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
โทร : 080-4614744
นายตูแวมะแอ หนิเตะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5

โทร : 080-4614744
นางสาวตูแวรอสเมาะ บาเหะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
โทร : 065-3915743
นางสาวตูแวรอสเมาะ บาเหะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5

โทร : 065-3915743
นายสตอปา ดอเลาะ
สมาชิกสภา อบต หมู่. 1 บาโง ต.ปานัน
โทร : 098-7054181
นายสตอปา ดอเลาะ
สมาชิกสภา อบต หมู่. 1 บาโง ต.ปานัน

โทร : 098-7054181
นายมะรีดูดวน แวกะจิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ปานัน
โทร : 098-4549066
นายมะรีดูดวน แวกะจิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ปานัน

โทร : 098-4549066
นายอิสมาแอ สะมาแฮ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ปานัน
โทร : 081-0967990
นายอิสมาแอ สะมาแฮ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ปานัน

โทร : 081-0967990
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายฮาเซ็น วาหะ)
นายก อบต.ปะโด
โทร : 08 5799 6606
(นายฮาเซ็น วาหะ)
นายก อบต.ปะโด
โทร : 08 5799 6606
(นายสุรพงศ์ จันทรัตน์)
ปลัด อบต.ปะโด
โทร : 081-0921672
(นายสุรพงศ์ จันทรัตน์)
ปลัด อบต.ปะโด
โทร : 081-0921672
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
folder ประกาศ อบต.หลุมข้าว เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
public ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
image กิจกรรมการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
folder มาตรการระยะเร่งด่วน และ มาตรการระยะยาว

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 64