messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
account_box กองคลัง
นางแวนะ เจะอุบง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาลีป๊ะ สามะอาลี
เจ้าหนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางคอตีเยาะ สือนิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวฮามีดะห์​ มะดีเยาะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวมารียะ ลาหิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี