องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ม.1 ตำบลปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 โทร.073-719826บริการข้อมูล
facebook
อบต.ปะโด
account_box คณะผู้บริหาร
นายฮาเซ็น วาหะ
นายก อบต.ปะโด
โทร : 08 5799 6606
นายฮาเซ็น วาหะ
นายก อบต.ปะโด
โทร : 08 5799 6606
นายสูดิง สูโร๊ะ
รองนายก อบต.ปะโด
โทร : 06 1225 5476
นายสูดิง สูโร๊ะ
รองนายก อบต.ปะโด
โทร : 06 1225 5476
นายมะสูดิง แยนา
รองนายก อบต.ปะโด
โทร : 06 3654 3707
นายมะสูดิง แยนา
รองนายก อบต.ปะโด
โทร : 06 3654 3707
นายมูกตาร์ อุมา
เลขานุการนายก อบต.ปะโด
โทร : 06 2052 8959
นายมูกตาร์ อุมา
เลขานุการนายก อบต.ปะโด
โทร : 06 2052 8959
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายฮาเซ็น วาหะ)
นายก อบต.ปะโด
โทร : 08 5799 6606
(นายฮาเซ็น วาหะ)
นายก อบต.ปะโด
โทร : 08 5799 6606
(นายสุรพงศ์ จันทรัตน์)
ปลัด อบต.ปะโด
โทร : 081-0921672
(นายสุรพงศ์ จันทรัตน์)
ปลัด อบต.ปะโด
โทร : 081-0921672
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 28
เดือนนี้ 2,721
เดือนที่แล้ว 5,401
ทั้งหมด 14,893