messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายฮาเซ็น วาหะ
นายก อบต.ปะโด
โทร : 08 5799 6606
นายสูดิง สูโร๊ะ
รองนายก อบต.ปะโด
โทร : 06 1225 5476
นายมะสูดิง แยนา
รองนายก อบต.ปะโด
โทร : 08 7290 6566
นายมูกตาร์ อุมา
เลขานุการนายก อบต.ปะโด
โทร : 09 9282 3479