องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ วันต้านยาเสพติดโลก 2565 [29 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมการให้บริการจ่ายเบี้ยผู้พิการ [24 มิถุนายน 2565]
ภาพการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า [24 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลปะโด [24 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ร่วมกับ รพ.สต.ตำบลปะโด [24 มิถุนายน 2565]
ภาพเดินรณรงเลิกสูบบุหรี่ [24 มิถุนายน 2565]
ภาพกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [24 มิถุนายน 2565]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ขนมกะหรี่ปั๊บ หมู่ที่ 4 บ้านบลูกาสาแลแม ตำบลปะโด [24 มิถุนายน 2565]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์จักสาน หมู่ที่ 2 บ้านมะหุด [24 มิถุนายน 2565]
เผยแพร่ข้อมุลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว [24 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 32 รายการ)