องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2567 [21 ตุลาคม 2565]
ส่งมอบถนนบูดน หมู่ที่ 1 [26 กันยายน 2565]
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริธธรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [26 กันยายน 2565]
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [26 กันยายน 2565]
ประชาสัมพันธ์ วันต้านยาเสพติดโลก 2565 [29 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมการให้บริการจ่ายเบี้ยผู้พิการ [24 มิถุนายน 2565]
ภาพการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า [24 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลปะโด [24 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ร่วมกับ รพ.สต.ตำบลปะโด [24 มิถุนายน 2565]
ภาพเดินรณรงเลิกสูบบุหรี่ [24 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 36 รายการ)