องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
โครงการแก้ไขปัญหาขยะ หมู่ที่ 2 บ้านมะหุด ตำบลปะโด
รายละเอียด : กิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือกิจกรรมด้านจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี หรือกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนไดรับบริการที่ดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการแก้ไขปัญหาขยะ หมู่ที่ 2 บ้านมะหุด ตำบลปะโด
ผู้โพส : admin