องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
รายละเอียด : กิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือกิจกรรมด้านจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี หรือกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ หมู่ที่ 4 บ้านบูกาสาแลแม
ผู้โพส : admin