องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
กิจกรรมจิตอาสา
รายละเอียด : กิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.ปะโด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.ปะโด ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสา
ผู้โพส : admin