องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

สอบถามกรณีชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โฉนดที่ดินเป็นชื่อผู้ตาย สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เสียภาษีได้หรือไม่ ค่ะ กรณีชำระภาษี)

กรณีโฉนดเป็นผู้ตาย ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินก่อน จึงจะเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชำระภาษีนะค่ะ

(โดย:นางยามีละ สามะ เขียนเมื่อ:06 กุมภาพันธ์ 2567)

การยื่นลงทะเบียนเด็กแรกเกิดจะเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง

ต้องพาสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร สมุดสีชมพูของเด็ก และหนังสือรับรองจาก รพ.สต. (อสม.) อย่างละ 1 ชุด แล้วติดต่องานพัฒนาชุมชน อบต.นะค่ะ

(โดย:นางสาวยาวาเฮ แยนา เขียนเมื่อ:02 มีนาคม 2566)

การยื่นลงทะเบียนผู้สูงอายุต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ

1. บัตรประชาชนของผู้สูงอายุ 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง 3. บัญชีธนาคารตัวจริง มาติดต่อที่ อบต.ปะโด ได้ตลอดนะค่ะ โทร. 073-719826

(โดย:ตูแวรอสเมาะ บาเหะ เขียนเมื่อ:28 มีนาคม 2565)

จะยื่นลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ และสามารถยื่นในเดือนไหนค่ะ

1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้อง 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง 3. บัญชีธนาคารตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าบัญชีและรับรองสำเนาถูกต้อง 4. สามารถยื่นได้ตลอดไม่ได้กำหนดนะคะ สามารถมาติดต่อขอรับบริการได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.ปะโด นะคะ

(โดย:อิลฮาม ตีโด เขียนเมื่อ:29 เมษายน 2564)

จะจดทะเบียนพาณฺิชย์ร้านค้า ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างมาจดทะเบียนค่ะ และต้องเสียค่าบริการเท่าไรค่ะ

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอจด 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจด 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งร้านค้า 4. สำเนาโฉนดที่ดินที่ตั้งร้านค้า/หรือถ้าไม่มีให้วัดขนาดร้านค้ามาด้วยนะค่ะ 5. เตรียมค่าธรรมเนียน 50.- บาทนะค่ะ มายื่นเอกสารได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ปะโด นะค่ะ

(โดย:ฮามีด๊ะ มะยี เขียนเมื่อ:29 เมษายน 2564)

ขอสอบถามครับ จะมายื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายใหม่ จะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างมายื่นที่ อบต.ครับ

1. สำเนาโฉนดที่ดิน/โฉนดที่ดินตัวจริง 2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน/ผู้ถือครองที่ดิน (กรณีโฉนดที่ดินชื่อบุคคลอื่น) มายื่นได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ปะโด นะค่ะ

(โดย:นายอิสมาแอ ตีโด เขียนเมื่อ:29 เมษายน 2564)

6 รายการที่ดำเนินการแล้ว