องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ม.1 ตำบลปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 โทร.073-719826บริการข้อมูล
facebook
อบต.ปะโด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 38

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 จะยื่นลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ และสามารถยื่นในเดือนไหนค่ะ

1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้อง 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง 3. บัญชีธนาคารตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าบัญชีและรับรองสำเนาถูกต้อง 4. สามารถยื่นได้ตลอดไม่ได้กำหนดนะคะ สามารถมาติดต่อขอรับบริการได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.ปะโด นะคะ

(โดย:อิลฮาม ตีโด เขียนเมื่อ:29 เมษายน 2564)

จะจดทะเบียนพาณฺิชย์ร้านค้า ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างมาจดทะเบียนค่ะ และต้องเสียค่าบริการเท่าไรค่ะ

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอจด 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจด 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งร้านค้า 4. สำเนาโฉนดที่ดินที่ตั้งร้านค้า/หรือถ้าไม่มีให้วัดขนาดร้านค้ามาด้วยนะค่ะ 5. เตรียมค่าธรรมเนียน 50.- บาทนะค่ะ มายื่นเอกสารได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ปะโด นะค่ะ

(โดย:ฮามีด๊ะ มะยี เขียนเมื่อ:29 เมษายน 2564)

ขอสอบถามครับ จะมายื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายใหม่ จะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างมายื่นที่ อบต.ครับ

1. สำเนาโฉนดที่ดิน/โฉนดที่ดินตัวจริง 2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน/ผู้ถือครองที่ดิน (กรณีโฉนดที่ดินชื่อบุคคลอื่น) มายื่นได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ปะโด นะค่ะ

(โดย:นายอิสมาแอ ตีโด เขียนเมื่อ:29 เมษายน 2564)

3 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุรพงศ์ จันทรัตน์)
ปลัด อบต. ปะโด
โทร : 081-0921672
(นายสุรพงศ์ จันทรัตน์)
ปลัด อบต. ปะโด
โทร : 081-0921672
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
folder ประกาศ อบต.หลุมข้าว เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
public ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
image กิจกรรมการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
folder มาตรการระยะเร่งด่วน และ มาตรการระยะยาว