ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลปะโด อําเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี
รายละเอียด : เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปะโด เขตเลือกตั้งที่ ๓ (กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง)
ชื่อไฟล์ : lgmucDlThu104941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้