ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอื่นๆ ปูฟื้นภายในอาคาร(หญ้าเทียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง