ชื่อเรื่อง : จ้างเช่าเต็นท์โครงการส่งเสริมความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง