ชื่อเรื่อง : จ้างจัดจ้างป้ายไวนิล โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ปะโดคัพ ต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง