ชื่อเรื่อง : จ้างเช่าพร้อมติดตั้งเต้นท์ โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ปะโดคัพ ต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง