ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ (ชุดกีฬา) โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ปะโดคัพ ต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง