messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษทางวินัยพนักงาน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นของพนักงานและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษทางวินัยพนักงาน ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นของพนักงานและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรปี2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานจ้างปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
ประกาศหลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2