messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
account_box สำนักปลัด อบต.
-
ปลัด อบต.
นางสาวนุรฮายาตี กาเราะ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางคอดีเยาะ บือราเฮ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางรีฮานะห์ สะอะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสนธยา มั่นจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนูรียะห์ มะรึเกะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายธีรพล สาและ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางสาวรอมัยซะ ตีโด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอาฮามะ เจะหะ
คนงานทั่วไป
นายมาฮามะ ดอมะ
คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)