องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
account_box กองการศึกษาฯ
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวอานีซะห์ ลาเต๊ะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวยูใบด๊ะ ดอนิ
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหยี
นางสาวไซน๊ะ เด็ง
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหยี
นางยามีละ สามะ
ครูชำนาญการ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง
นางสาวมาสี เตาะนาแว
ครูชำนาญการ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง
นางสาวรอฮานี สาแม
ครูชำนาญการ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลอามานบ้านบาโง
นางสาวมาซนะ อาแว
ครูชำนาญการ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลอามานบ้านบาโง
นางสาวอัยนุง มะลี
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง
นางสาวรอฮานี กูนอ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลอามานบ้านบาโง
นางสาวนูรียะ สือแม
คนงานทั่วไป