องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
account_box กองการศึกษาฯ
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวอานีซะห์ ลาเต๊ะ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวยูใบด๊ะ ดอนิ
ครูชำนาญการ ศพด.ควนหยี
นางสาวไซน๊ะ เด็ง
ครูชำนาญการ ศพด.ควนหยี
นางยามีละ สามะ
ครูชำนาญการ ศพด.บูดง
นางสาวมาสี เตาะนาแว
ครูชำนาญการ ศพด.บูดง
นางสาวรอฮานี สาแม
ครูชำนาญการ ศพด.บาโง
นางสาวมาซนะ อาแว
ครูชำนาญการ ศพด.บาโง
นางสาวอัยนุง มะลี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บูดง
นางสาวรอฮานี กูนอ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บาโง
นางสาวนูรียะ สือแม
คนงานทั่วไป