องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
info ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด