องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
info คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ปี 2566

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด สมัยสามัญ ปี 2565