องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด : วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด 2. เพื่อเพิ่มแนวคิดและประสบการณ์ของบุคลากรในการบริหารจัดการการทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน 3. เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะโด
ผู้โพส : admin