องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
รายละเอียด : วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมายอ ขอใช้สถานที่ ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมิเตอร์อีเล็กทรอนิกส์แทนมิเตอร์จานหมุน โดยมีนายก อบต. สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมรับฟัง
ผู้โพส : admin